خدمات مشاوره در زمینه رستورانداری و هتلداری در مجموعه راه اندازی رستوران سرآشپز زارع به شرح زیر می باشد:

1- مشاوره برای انتخاب مکان مناسب جهت صنف موردنظر.

2- مشاوره برای چگونگی ساخت و طراحی فضاهای داخلی و خارجی (تاسیسات برقی و مکانیکی، چیدمان اصولی و استاندارد آشپزخانه و …) اعم از تابلو، سالن پذیرایی، آشپزخانه، انبار، سردخانه، آماده سازی، رختکن و … با بهره گیری از مهندسین مجرب و بروز در زمینه رستورانداری و هتلداری.

3- مشاوره برای طراحی منوی غذایی لوکس با توجه به مکان و بازخورد منطقه از لحاظ اقتصادی.

4- آموزش طبخ منوی غذایی پیشنهادی از صفر تا صد.

5- ارائه دادن کلیه رسپی های منوی غذایی از صفر تا صد.

6- آموزش کار کردن با تجهیزات.

7- آموزش نگهداری مواد غذایی.

8- آموزش بهداشت فردی، ابزار، محیط، عمومی و مواد غذایی.

9- آموزش نیروهای سالن و کانتر از لحاظ سرویس دهی، پذیرایی و برخورد با مشتری.

10- آموزش انباردار، مسئول خرید، صندوقدار و …

11- مشاوره برای خرید تجهیزات آشپزخانه، سالن، کانتر و … از صفر تا صد.

12- مشاوره برای خرید مواد غذایی و معرفی تمامی بنکداران این صنف.

13- مشاوره برای اخذ جواز کسب رستوران.

14- مشاوره برای چگونگی انجام تبلیغات بهینه و اقتصادی.

15- مشاوره و آموزش به کارفرما در صورت نیاز جهت مدیریت رستوران اعم از چگونگی برخورد با پرسنل، چگونگی برخورد با مشتریان، چگونگی خرید و تهیه و نگهداری مواد غذایی از لحاظ کیفیت و کمیت.

16- مشاوره برای انتخاب نرم افزار مناسب جهت صندوقداری، انبارداری و حسابداری مخصوص رستوران.

17- مشاوره برای برآورد هزینه راه اندازی رستوران