تهران - پاسداران

09109290091

09109290091

سرآشپز زارع راه اندازی کامل رستوران ایتالیایی فرانسوی روبرو را در آبان 1395 بر عهده داشتند. این رستوران در تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی واقع شده است.

 

اینستاگرام رستوران روبرو  https://www.instagram.com/robero_restaurant/

راه اندازی رستوران
راه اندازی رستوران
راه اندازی رستوران
راه اندازی رستوران

نام مشتری:

رستوران ایتالیایی فرانسوی روبرو

دسته بندی:

راه اندازی رستوران

:Date

آبان 1395

:Location

بزرگراه اشرفی اصفهانی